Scouting op maat

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat Scouting op Maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben, gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling…

Als je graag gebruik zou maken van Scouting op maat, mag je altijd een mailtje sturen naar groepsleiding@scoutsengidsenretie.be en dan regelen wij alles. 

Lidgeld op maat:

Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt 11,60 euro lidgeld aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Na 1 maart wordt dit 5,80 euro.

Uniform op maat:

Leden die recht hebben op lidgeld op maat, krijgen korting in Hopper Winkel als ze hun lidnummer doorgeven. Ze krijgen 60 procent korting voor een hemd en 50 procent voor een broek, rok of trui.

Fonds op maat:

Voor weekends, kampen en andere activiteiten komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook tussenbeide. Het idee is dat ouders of leden een derde betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en de scoutsgroep ook een derde. 

Al deze info kan je ook vinden op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen.